Afspraak

In principe maakt Rozemond lesafspraken voor een jaar. Om (enigszins) te weten of iets je ligt en of je iets werkelijk leuk vindt en wilt blijven doen, moet je datgene immers minstens een jaar doen. Maar mocht de situatie zich voordoen dat een leerling toch (eerder) wil stoppen, dan geldt een opzegtermijn van een maand.

Aantal lessen per jaar

Uitgegaan wordt van 38 vioollessen per schooljaar. Waarbij de vakanties van de basisschool in principe worden aangehouden.

Lestarieven

De lestarieven zijn per maand, 12 maanden per jaar (september tot september, tenzij er middenin het schooljaar gestart is).

Onder de 21 jaar:

20 minuten per week: € 49,50 per maand

30 minuten per week: € 68,50 per maand

45 minuten per week: € 97,- per maand

60 minuten per week: € 125,50 per maand

Vanaf 21 jaar:

(bovenstaande lestarief + 21% BTW):

30 minuten per week: € 83,- per maand

45 minuten per week: € 117,- per maand

60 minuten per week: € 152,- per maand

En ook hier geldt: de lestarieven zijn per maand, 12 maanden per jaar (september tot september, tenzij er middenin het schooljaar gestart is), waarbij wordt uitgegaan van in totaal 38 lessen per schooljaar.

 

Betaling

Graag ontvangt Rozemond aan het eind van iedere maand het lesgeld op haar rekening o.v.v. de naam van de leerling.

Bankgegevens

Bank: Triodos Bank

T.n.v.: R.B.M. Zigterman

IBAN: NL66 TRIO 0338 6593 15


KvK: 54205549

BTW nr.: NL 001562983B69